සන්ධානයේ ප්‍රබලයන් පිරිසකට මරණ දඬුවම. - Info Sri Lanka News | Sinhala

සන්ධානයේ ප්‍රබලයන් පිරිසකට මරණ දඬුවම.


පසුගිය රජය සමයේ ප්‍රබලයන් ලෙස කටයුතු කළ කිහිපදෙනෙකුට ඉදිරි සය මස තුළ මරණ දඬුවම පවා නියම වන තත්වයක් නිර්මාණය වී පවතින බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසා සිටියි. ඔහු කියා සිටියේ එම පරිස් දරුණු ගණයේ අපරාධ සඳහා සම්බන්ධ බවට තොරතුරු හෙළිව තිබීම මෙම තත්වයට හේතු වනු ඇති බවයි.

මෙම පුද්ගලයින් සම්බන්ධ පරීක්ෂණ නිමා කර ඇති බවත් ඊට අදාළව නඩු පැවරීමට පියවර ගනිමින් සිටින බවත් ඔහු පැවසීය.

ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩකයෙකු ඝාතනය කිරීම, කප්පම්, පුද්ගල පැහැරගැනීම් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූ පිරිසක් මේ අතර වන බවද සඳහන්ය.

මේ අතරින් පිරිසකට වැලිකඩ නවාතැන් ලැබෙනු ඇති බවත් රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසා සිටයි.

කෙසේ වෙතත් රජය නීත්‍යානුකූලව පමණක් කටයුතු කරන හෙයින් මෙම කටයුතු සෙමින් සිදුවන බවද මම තත්වය අවබෝධ කරගෙන සිටින ඇතමුන් ඊට පෙර රජය පෙරළීමේ කුමන්ත්‍රණ සිදුකරන බවද ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසීය.

මේ අතරින් පිරිසකට වැලිකඩ නවාතැන් ලැබෙනු ඇති බවත් රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසා සිටයි.

කෙසේ වෙතත් රජය නීත්‍යානුකූලව පමණක් කටයුතු කරන හෙයින් මෙම කටයුතු සෙමින් සිදුවන බවද මම තත්වය අවබෝධ කරගෙන සිටින ඇතමුන් ඊට පෙර රජය පෙරළීමේ කුමන්ත්‍රණ සිදුකරන බවද ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසීය.

Share on Google Plus