මුදල් ඇමැතිකම කබීර්ට - රවී වතුරට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

මුදල් ඇමැතිකම කබීර්ට - රවී වතුරට.


ජනවාරි මාසයේ සිදුකිරීමට නියමිත අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයේදී ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතාට එම අමාත්‍ය ධුරයට අමතරව මුදල් අමාත්‍ය ධුරයද පැවැරෙනු ඇතැයි විශ්වාසදායක අරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

දැනට මුදල් අමාත්‍ය ධුරයේ කටයුතු කරන රවි කරුණානායක මහතා වෙළෙඳ අමාත්‍ය ධුරය හෝ ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍ය ධුරයට පත් කෙරෙනු ඇතැයි එම ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරයි.

අමාත්‍යවරුන් 10කගේ පමණ විෂයයන් වෙනස් වන මේ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයේදී අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගෙන් එම විෂය ඉවත් කොට නීති වෘත්තියේ යෙදෙන අයකුට එම අමාත්‍ය ධුරය පැවැරෙනු ඇතැයිද විශ්වාස කෙරේ.

Share on Google Plus