ලංකාපුත්‍ර සභාපතිට මරණ තර්ජනයක්.


ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපතිවරයාට මරණ තර්ජනයක් සිදුකර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ පසුගිය සමයේ එම බැංකුවේ හම්බන්තොට ශාඛාවේ සේවයෙන් පහකළ නිලධාරිනියෙකුගෙනි.

දුෂණ වංචා වලට සම්බන්ධ බවට කරුණු සනාථ වීම නිසා අදාළ සේවයෙන් පහකිරීම සිදුකල බවත් ඒ හේතුවෙන් තමන් සමඟ ඇය වෛර බැඳගෙන ඇති බවත් එම බැංකුවේ සභාපති ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතා Info Sri lanka news වෙත පැවසීය.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඒ මහතා තමන්ට පමණක් නොව තම පවුලේ සාමාජිකයන් වෙත ද අදාළ කාන්තාව තර්ජනය කරන බවත් ඒ පිළිබඳව ඉදිරියේදී පොලිසිය වෙත පැමිණිලි කරන බවත් පරක්ෂ කරනු ලැබීය.


Powered by Blogger.