සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශ මාසික කුලිය කෝටිය පනී.


සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශය මාසික කුලිය රුපියල් කෝටියකට අධික මුදලක් ගෙවා කොළඹ 01, ටී.බී. ජයා  මාවතේ පිහිටි අංක 464 දරන ස්ථානයේ පිහිටි ගොඩනැගිල්ලක් වෙත ගෙන යෑම පිළිබඳව විරෝධය එල්ල වෙමින් තිබේ.

මාසිකව මෙවැනි අධික මුදලක් ගෙවීමට තරම් කිසිදු ප්‍රමිතියක් මෙම ගොඩනැගිල්ල තුළ නොමැති බව පැවසේ. මහල් අටකින් සමන්විත මෙම ගොඩනැගිල්ල තුළ ස්ථාවර පියගැට පෙළක් නොමැති බවත් විදුලි සෝපානය නිතර නිතර අක්‍රීය වන බවත් ගොඩනැගිල්ල තුළට පිරිසිදු වාතාශ්‍රයක් නොලැබෙන බවත් සේවකයෝ පවසති.

මෙම ගොඩනැගිල්ල තුළට මේ වනවිට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට අයත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කාර්යාලය, පරිපාලන අංශය හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් කාර්යාලය ගෙනගොස් ඇති අතර මාසිකව ගොඩනැගිල්ල වෙනුවෙන් ගෙවන මුදල රුපියල් එක්කෝටි හය ලක්ෂ පනස්දහසක් බව වාර්තා වේ.

Powered by Blogger.