හරීන් පාර්ලිමේන්තුවත් ඩිජීටල් කරන්න යයි. (Video) - Info Sri Lanka News | Sinhala

හරීන් පාර්ලිමේන්තුවත් ඩිජීටල් කරන්න යයි. (Video)


මෙරට ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිතය සම්බන්ධයෙන් විවාදයට එක්වූ විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප‍්‍රනාන්දු මහතා  පාර්ලිමේන්තුවද ඩිජිටල්කරණය කළ යුතු බව පවසනවා. ඔහු ඒ බව පැවසුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට එක්වෙමින්

ලංකාවේ දක්ත අස්ථානගතවීම් නිසා දවසකට මිලියන 150ක පමණ මුදල් නාස්තියක් වන බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ. තවද ලංකාවේ සියයට 25% පමණ පිරිසක් පමණක් ස්මාර්ට් දුරකථන භාවිතා කරන බවත් අන්තර්ජාල පාවිච්චිය සියයට 26% බවයි අමාත්‍යවරයා අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ.

එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න,Share on Google Plus