වැඩේ කෑවෙ එයාලු (Gossip) - Info Sri Lanka News | Sinhala

වැඩේ කෑවෙ එයාලු (Gossip)


හිටපු ලොකු තැනගෙ සහය ඉදිරි පුංචි ඡන්දෙදි ලබාගන්න බුලත් කොළ පාටියෙ ලොක්කන් කිහිප දෙනෙක් මැතිසබා ලොබියෙදි පුංචි සාකච්ඡාවක් කෙරැවා.

“එයා නැතුව ඡන්දෙ දිනනව බොරැ... ඒ නිසා ඔය තරහ මරහ අතහැරල උන්නැහේගෙ සහයත් ගන්නම ඕනෑ." කොළඹ පැත්තෙ මන්ත්‍රී කෙනෙක් කිව්වා.

“මේ යන විදියට ඒක ලේසි නැහැ. හිටපු ලොක්ක මේ ඡන්දෙ දැන් ඉන්න ලොක්කට භාර දීල පැත්තකට වෙන්න තීන්දු කරලා ඉවරයි." ගාල්ලෙ මන්ත්‍රී කෙනෙක් උත්තර දුන්නා...
“අපිට බැරිද මේ දෙගොල්ල එකතු කරන්න. පරණ යාළුවොනේ, සදාකාලිකව තරහ මහර තියාගන්න ඕනයෑ..." දේශපාලන කපුකම්වලට ප්‍රසිද්ධ වයඹ පළාතෙ කෙනෙක් කීව.

ඒක කරන්න තිබුණ. ඒත් මේ හිටපු ලොක්කගෙ උපන් දිනේ වෙලාවෙ ගහපු ලියුම නිසා තිබුණ ඇයි හොඳයියත් නැතිවුණා." කොළඹ මන්ත්‍රී කෙනෙක් වැඩිදෙනා නොදන්න රහසක් හෙළිකළා. 
“මොකද්ද ඒ ලියුම? කවුද ඒක ගැහුවෙ?* ගාල්ලෙ මන්ත්‍රී ආයෙම ඇහුව.

“ඒ ලියුමෙ තිබුණෙ හිටපු ලොක්කයි උපන් දිනේට යන්න එපා කියලලු. පින්කම්වලට යන එකත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කියල වක්‍රව ලියල තිබුණලු.* කොළඹ මන්ත්‍රීතුමා උත්තර දුන්න... “ඉතින් මචං කවුද ඔය ලියුම ලියල වැඩේ අවුල් කළේ? ආයෙමත් ප්‍රශ්නයක් මතු කළා.

“කවුද ඉතින් අර... රජරට මෑන් තමයි." කියල උත්තර ලැබුණ. ඒත් ඒ රජරට මෑන් කවුද කියල නම් එයා කීවෙ නැහැ.


Share on Google Plus