කාන්තා කටයුතු විෂය යටතේ දිනේෂ් මහින්ද ගැන කතාකරයි.අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාද මේ දිනවල පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙන අතර අද (07) දින පැවැත්වෙන්නේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු පිළිබඳ විෂය ඇතුළු විෂයන් කිහිපයකි.

කෙසේ නමුත් සන්ධාන මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කාන්තා කටයුතු විෂය යටතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්ත්‍ර මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධයෙන් සිය කතාව සිදුකරගෙන ගිය අතර "ඔය කතා කරන්නේ කාන්තාවන් ගැනද" යනුවෙන් ආණ්ඩු පක්ෂයේම මන්ත්‍රී වරුන් දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගෙන් විමසා සිටියේය. එහිදී උණුසුම්කාරී තත්වයක්ද හටගත්තේය.

වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුපක්ෂය හොබවන්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය හා එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්වය.

Powered by Blogger.