රජයේ සේවකයන්ට වාහන බලපත් දෙකක්.


රජයේ සේවකයන්ට වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා වාහන බලපත්‍ර දෙකක් ලබා දෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවට එක්වෙමින් පැවැසීය.

එසේම එය ලබාදෙන්නේ වසර 10ක් අතුළත බවත් ඔහු කීවේය. රජයේ සේවකයන්ට ලබාදෙන වාහන බලපත්‍රය අහෝසි කිරීමට තීරණය කළේ බස්නාහිර පළාතේ වාහන තදබදය අවම කිරිමට බවත් ඔහු පැවැසීය.


Share on Google Plus