දුමින්දගේ තැනත් රනිල් අරන්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

දුමින්දගේ තැනත් රනිල් අරන්.


අගමැතිවරයා විසින් යෝජනා කර ඇති පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත ගොවිජන සේවා මන්දිරය යොදා ගැනීමට රජය තිරණයක ඇත.

පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලේ කාර්යාල කාමර සම්බන්ධයෙන් පවතින ඉඩකඩ ප‍්‍රශ්නය නිසා පාර්ලිමේන්තු පරිශ‍්‍රය අවටින් සුදුසු ගොඩනැගිලි අත්පත් කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළේ දී මෙම ගොඩනැගිල්ල හා භුමිය පිළිබඳව අගමැතිවරයාගේ අවධානය යොමුව ඇත. 

නමුත් එම මන්දිරය පාර්ලිමේන්තුවට පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යා දුමින්ද දිසානායක මහතා විරුද්ධය පළකර ඇත. ඒ වෙනුවෙන් ලබා දීමට යෝජනා කර ඇති සෙත්සිරිපායේ කාර්යාල පරිශ‍්‍රයේ ඉඩකඩ මදි වීම නිසා එසේ විරෝධය පළ කර තිබේ. 

පසුව සුදුසු ගොඩනැගිල්ලක් සොයා දන්වන ලෙස අගමැතිවරයා දන්වා ඇති අතර ඒ අනුව චිත‍්‍රපට නිළි සබීතා පෙරේරා මහත්මියගේ ස්වාමිපුරුෂයාට අයත් රාජගිරිය පාර්ලිමේන්තු පාරේ පිහිටි ගොඩනැගිල්ලක් යෝජනා වී තිබේ. 

එම ගොඩනැගිල්ලේ පිරිවැය පාර්ලිමේන්තුව මඟින් ගෙවීමට ද සැලසුම් කර තිබේ.


Share on Google Plus