ගෝඨාගේ විරෝධතා ඉවතට... නඩුව විභාගයට...


රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගම් අවි ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අද (3) බරපතල දූෂණ විමර්ශනය පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටි අතර තමාට විරුද්ධව ඇති පැමිණිල්ල විභාග කිරීමට කොමිසමට බලයක් නැතැයි ඔහු මූලික විරෝධය දැක්වීය.

ජනාධිපති කොමිසම පිටු 22ක තීන්දුවක් ලබාදෙමින් ඔහුගේ මූලික විරෝධතාවය ඉවත දැමමින් අදාළ නඩුව විභාගයට ගැනීමට තීන්දු කර තිබේ.

නාවික හමුදාවේ උසස් නිලධරීන් තිදෙනෙකුද ඔහු සමග කොමිසමට පැමිණ සිටිනන බව වාර්තා වේ.

Share on Google Plus