ජාතික ආණ්ඩුවේ පළමු අය-වැය දිනයිද? පරදියිද? - Info Sri Lanka News | Sinhala

ජාතික ආණ්ඩුවේ පළමු අය-වැය දිනයිද? පරදියිද?


එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ව ගොඩනැඟූ ජාතික ආණ්ඩුවේ අය - වැය සම්මත වනවාද? නැද්ද? යන්න පිළිබඳ ඉඟියක් ලබාදෙන අය - වැය දෙවැනි වර කියැවීමේ ඡන්ද විමසුම අද පැවැත්වේ.

ඡන්දය විමසීම සිදුවන්නේ අද සවස 5ටයි.

මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ සංයුතිය අනුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ව ගොඩනැඟූ ජාතික ආණ්ඩුවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් 153 දෙනකු එක්ව සිටින අතර හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට මන්ත්‍රිවරු 50 දෙනකු සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට මන්ත්‍රිවරු 06 දෙනකු අයත් වෙයි. එසේම මෙවර අය - වැය පිළිබඳ මෙතෙක් කිසිදු අදහසක් ප්‍රකාශ කර නොමැති පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක ධුරය පවා හිමිකරගෙන සිටින ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරු 16 දෙනකු අයත් වෙයි. අය - වැය තෙවැනි වර කියැවීම හෙවත් කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය හෙට (3දා) ආරම්භ වන අතර එහි ඡන්දය විමසීම ලබන 19 වැනිදා සිදුකිරීමට නියමිතය.

Share on Google Plus