දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තුව ප්‍රා. ලේ. කාර්යාලයට?


අය-වැය මඟින් වැඩි කරන ලද රුපියල් 5000 දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගෙවා අනතුරුව වාහනය දුම් පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය වෙත රැගෙන යා යුතු බව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය.

වාහනය ඍජුවම දුම් පරීක්ෂණ ආයතනය වෙත රැගෙන ගොස් පරීක්ෂණය සමත් නම් ආදායම් බලපත්‍රය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලබා ගැනීමට මේ දක්වා හැකියාව තිබිණි. එහෙත් මේ වැඩි කිරීම දුම් පරීක්ෂණ බද්දක් නොව රජයට ආදායම ලබා ගැනීම උදෙසා යෙදූ විශේෂ බද්දක් බව පෙන්වා දෙන බස්රථ සංගම්, පාසල් වෑන් රථ සංගම් හා වාහන හිමියන් පවසන්නේ මේ සම්බන්ධව අවසන් තීරණයක් නොගැනීමෙන් වාහන හිමියන් දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව ඇති බවයි.

මේ අතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට පළමුව රුපියල් 5000ක් ගෙවා, යළි දුම් පරීක්ෂණ ආයතනයටත් මුදල් ගෙවීමක් කළ යුතු ද යන්න පැහැදිලිව සඳහන් නොවේ. එසේම පළමු දුම් පරීක්ෂණයෙන් අසමත් වන වාහන සඳහා පෙර පැවැති පරිදි යළිත් නොමිලේ පරීක්ෂා කරගත හැකි ද යන්න ගැන මේ වන තෙක් කිසිදු තීරණයක් ගෙන නැති බව වාර්තා වෙයි.

මේ පිළිබඳව අවසන් තීරණයක් ගෙන නැති බැවින් ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සිටින වාහන හිමියෝ දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව සිටිති.

එසේ ම ජාතිය ගොඩනැඟීමේ බද්ද මේ සඳහා එකතු කරන්නේ ද යන්න ගැන පවා තවම අවසන් තීරණයක් ගෙන නොමැති බව ද මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ තත්ත්වය මත ඉදිරියේදී දුම් සහතිකය ලබාගැනීම හා ඊට අදාළව වැඩි කළ මුදල ගැන ගැටලු රැසක් මතු වී තිබේ.


Powered by Blogger.