2015 තෙවන කාර්තුවේ දී 4.8%කින් මෙරට ආර්ථිකය වර්ධනය වෙයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

2015 තෙවන කාර්තුවේ දී 4.8%කින් මෙරට ආර්ථිකය වර්ධනය වෙයි.


2015 වසරේ තුන්වන කාර්තුවේ ආර්ථිකය 4.8% කින් වර්ධනය වී තිබෙන බව අද පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා කියා සිටියේය. පසුගිය 2014 වසරේ අදාළ කාර්තුවේ දී ආර්ථික වර්ධන අගය වාර්තා වී තිබුණේ 4.7% ක් ලෙසිනි.

මෙහිදී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට 57.1% ක දායකත්වයක් ලබාදෙන සේවා අංශය මෙම වසරේ තෙවන කාර්තුව තුළ දී 3.4% කින් වර්ධනය වී තිබේ. සේවා අංශයේ උපකාණ්ඩයන් වන විදුලිසංදේශ කර්මාන්තය 4% ක්, මූල්‍ය සේවා 11.1% ක්, තැපැල් හා දූත සේවා 28.8% ක් වශයෙන් වර්ධනය වී තිබේ. මීට අමතරව තොරතුරු තාක්ෂණ වැඩසටහන්කරණ හා උපදේශන සේවා, වෘත්තීයමය සේවා හා අධ්‍යාපන සේවා පිළිවෙලින් 14.9%, 16.6% හා 9.2% බැගින් ඉහළ ගොස් ඇත.

අදාළ කාර්තුව තුළ දී කර්මාන්ත අංශයේ වර්ධනය 6.2% කි. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට කර්මාන්ත අංශයේ දායකත්වය 26.7% ක් වශයෙන් වාර්තා වේ. මීට වැඩි වශයෙන් දායක වී ඇති කර්මාන්ත අංශ වන කැණීම්, ආහාරපාන හා දුම්කොළ නිෂ්පාදනය, දැව හා දැව නිෂ්පාදන කර්මාන්තය, යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පානව කර්මාන්තය පිළිවෙලින් 9.6%, 8.8%, 35.2% හා 29.7% ක් ලෙසින් වර්ධනය වී ඇත.

කෙසේ වෙතත් මෙම කාර්තුව තුළ දී රෙදිපිළි නිෂ්පාදිතය 2.4% කින් පහළ වැටී තිබේ.

කෘෂිකර්ම, වන හා ධීවර කර්මාන්ත අංශය 2015 තෙවන කාර්තුවේ දී 6.9% කින් වර්ධනය වී තිබෙන අතර දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට මෙම අංශයේ දායකත්වය 7.2% කි.

Share on Google Plus