සරසවි සිසුන් සමඟ UGCය සාකච්ඡා අරඹයි.


කොළඹ වෝඩ් පෙදෙසට පැමිණි සරසවි සිසුන්ගේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් සමග විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම සාකච්ඡා ඇරැඹීය.

සිසු පිරිස වෝඩ් පෙදෙසේ රැඳී සිටින අතර පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා මෙන් කිසිම කලබලයක් ඇති වූයේ නැත.

සිසුහු 20ක් පමණ සාකච්ඡාව සඳහා කොමිසමේ කාර්යාලයයට කැඳවනු ලැබ සිටියහ.

Share on Google Plus