දේවා SLBCයට කෝටි 1½ක් පොලු තියලා.


ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ දෙමළ සේවාව ඔස්සේ ඉදයවිනෛයි නමැති වැඩසටහන විකාශනය කිරීම වෙනුවෙන් හිටපු ඇමැති ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතාගෙන් අයවිය යුතු රුපියල් එක්කෝටි පනස්ලක්ෂයක මුදලක් තවම ගෙවා නැති බව ටී. එන්. ඒ. පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඊ. සරවනභවන් මහතා ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

එවකට ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති හඩ්සන් සමරසිංහ මහතාගේ අනුදැනුමකට අනුව අදාළ වැඩසටහන සඳහා පැයක ගුවන් කාලය වෙනුවෙන් අයකර ගැනීමට නියම කර ඇති මුදල රුපියල් අටදහසක් පමණය. ‍එම මුදල ගෙවන ලෙසට ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතාගේ ඩී. ඩී. එන්ටප්‍රයිසස් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයකු වන පළාත් සභා මන්ත්‍රී තවරාසා මහතාට ගුවන් විදුලි සංස්ථාව දැනුම් දීමක් කර ඇත. එම මුදල නොගෙව්වොත් සියයට පහක දඩ පොලියක් එකතු වන බවටත් දැනුම් දී ඇතත් මේ වනතුරු එම මුදල ගෙවා නැත.

පැයක ගුවන් කාලය ඉතාම අඩු මුදලකට ලබා දී 2004 – 2005 වසරවල සිට වසර 5 ක් ඉදිරියට වැඩසටහන විකාශය වී ඇත.

ඊයේ (05) සරවනභවන් මන්ත්‍රීවරයාගෙන් මෙයට අදාළ ප්‍රකාශය ඊයේ (5) ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ විමර්ශන නිලධාරීහු සටහන් කර ගත්හ.

ඊ‍යේ ප්‍රකාශය සටහන් කර ගැනීමේදී ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ විෂය පථයට අදාළ කාලවකවානුවලට එම පැමිණිල්ල අදාළ නොවන බව හෙළිදරව් වී ඇත. ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ විෂය පථය යටතේ අදාළ වන කාලවකවානුව වන්නේ 2010 ජනවාරි සිට 2015 ජනවාරි දක්වා වූ කාලය තුළ සිදු වූ බරපතළ වංචා දූෂණ පිළිබඳවයි.

මෙම තත්ත්වය අවබෝධ කරගත් මන්ත්‍රීවරයා කොමිසමෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ විගණකාධිපති හෝ අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසමට මැදිහත් වී මෙයට අදාළ පියවරක් ගන්නා ලෙසටයි. එයට අදාළව ගත හැකි පියවර කුමක්දැයි කොමිසම ඉදිරියේ දී තීරණය කරනු ඇත.

Powered by Blogger.