මහින්දගේ ITN දැන්වීම් ගැන ගණනය වැරදියි.


පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයෙන් විකාශනය වූ දැන්වීම් සඳහා අයවිය යුතු මුදල් සම්බන්ධයෙන් වැරදි ලෙස ගණනය කිරීම් සිදුවී ඇති බවට බරපතළ වංචා දූෂණ කොමිසම හමුවේ හෙළිවූ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ ගණකාධිකාරීවරයා සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පවත්වන්නැයි පැමිණිල්ලේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයාට සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ජනාධිපති නීතිඥවරයාට කොමිසම දැනුම්දුන්නේය.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය ඔස්සේ විකාශනය වූ දැන්වීම් සඳහා රුපියල් කෝටි 10 කට අධික මුදලක් අයවිය යුතු බවට කොමිසමට පැමිණිලි ලැබී තිබුණද, මේ සම්බන්ධයෙන් පැවති සාක්ෂි විභාගයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ජනාධිපති නීතිඥ ගාමිණී මාරපන මහතාගේ හරස් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී අලගියවන්න මහතා විසින් හෙළිකරන ලද්දේ විගණනයේදී වැරදි සිදුවී ඇති බවය.

මේ අනුව ලබන 05 වැනිදා කොමිසමට පැමිණෙන ලෙස ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී නුවන් මංජුල අලගියවන්න මහතාට දැනුම් දුන් කොමිසමේ විනිසුරු මඬුල්ල ඔහු සමග එක්වී විගණනය කිරීම් පිළිබඳව සම්මුඛව සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලෙසද දෙපාර්ශ්වයේ නීතිඥවරුන්ට දැනුම් දුන්නේය. 
ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ සිදු වී ඇති වංචා දූෂණ සිද්ධි පිළිබඳව මෙම කොමිසම හමුවේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී නුවන් මංජුල අලගියවන්න මහතා සාක්ෂි ලබාදුන් අතර, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ජනාධිපති නීතිඥ ගාමිණී මාරපන මහතා ඔහුගෙන් කළ ප‍්‍රශ්න කිරීම්වලදී මෙකී දැන්වීම් සඳහා රුපියල් කෝටි 10 කට අධික මුදලක් අයවිය යුතු බව හෙළිවී තිබුණද එම මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 967ක මුදලක් විගණනය කොට ඇත්තේ වැරදි ලෙස බව පිළිගත්තේය.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් ගෙවා ප්‍රචාරය කළ දැන්වීම් වෙනුවෙන් නොමිලේ ප්‍රචාරය කිරීමට අවසර ලබාදුන් දැන්වීම්ද, වට්ටම් ලබාදුන් දැන්වීම්ද මුදල් නොගෙවා ප්‍රචාරය කළ දැන්වීම් ලෙස සැලකිල්ලට ගෙන ඇතැයි කී අලගියවන්න මහතා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් ගෙවනු ලැබූ සමහර දැන්වීම් ප්‍රචාරය කර නැතත් ඒ සඳහාද මුදල් අය විය යුතු බව සඳහන් කොට ඇතැයිද කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් පැවසීය.
මේ අනුව මේ පිළිබඳව ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී නුවන් මංජුල අලගියවන්න මහතා සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පවත්වා කරුණු හෙළිකර ගන්නා ලෙස බරපතළ වංචා දූෂණ කොමිසමේ විනිසුරු මඬුල්ල නීතිඥවරුන්ට දැනුම් දුන්නේය.    


Powered by Blogger.