ඇවන්ගාර්ඩ් තිරය පිටුපස කතාවක් (Gossip) - Info Sri Lanka News | Sinhala

ඇවන්ගාර්ඩ් තිරය පිටුපස කතාවක් (Gossip)


මේකත් ඇවන්ගාර්ඩ් කතාවක්. ඇවන්ගාර්ඩ් එක වරදක් කරල නැහැ කියන මැති ඇමැති කස්ටියගෙ ක්‍රියා කලාපය ගැන ඇවන්ගාඩ් එකට චෝදනා කරන ඇමැතිල දෙතුන් දෙනෙක් එක්තරා ස්ථානයක සාකච්ඡාවක් කළා. 

“මෙයාල ඇයි මේ තරම් මේක රකින්න යන්නෙ..." එක ඇමැති කෙනෙක් ප්‍රශ්න කළා.

“අයියෝ දන්නෙ නැත්ද ඇත්ත කතාව අරයගෙ පුතා තමයි මේ වැඩේ පිටිපස්සෙ ඉඳන් මේ ඩීල් එක හැන්ඩ්ල් කරන්නෙ..." කියල එක්තරා ඇමැතිවරයකුගෙ පුත්‍රයෙක් ගැන සඳහන් කරමින් යහපාලන ඇමැති කෙනෙක් උත්තර දුන්නා.

“ඈ... ඇත්තද මිනිහ පොඩි හාදයෙක්නෙ. මට මතකයි එක බරපතළ අමාත්‍යාංශයක රස්සාවක් කරනව." අනෙක් ඇමැතිවරයා මතක් කළා.

“අන්න හරි. මිනිහ තමයි පුද්ගලයා. එයා මේක තමන් විතරක් කරනව නම් මොකෝ උඩ ඉන්න ලොකු ලොක්කන්ගෙ නෑයින්ගෙ නමුත් ගාවගෙනනේ කරන්නෙ." ආයෙත් ප්‍රශ්න මතුකළ ඇමැතිතුමා කීව. “ඒ නිසා අපි මේක ලොකු මහත්තුරැන්ට කියමු. නැත්නම් වැඩේ ජෝන් බාස්ට ගිහිල්ලයි නවතින්නෙ."

ඇමැතිවරැ කීප දෙනා තීරණේකට ඇවිත් විසිර ගියා.

Share on Google Plus