අපි ගැන නෙවෙයි එයා ගැනත් සොයන්න. (Gossip)


ගිය ආණ්ඩුව තියන කාලෙ හිටපු ලොකු තැනට කිට්ටුවෙන්ම ඉන්නවා කියල කියපු දකුණෙන් ඇවිත් බස්නාහිර මැති ඇමැතිකම් කරපු උන්නැහේ කෙනෙක් ඡන්ද පරාජයක් එක්ක පරණ ලොක්කට විරැද්ධ වුණා. 

විරැද්ධ වුණා විතරක් නෙවෙයි ඒ අයට විරැද්ධව උසාවි පොලිසිත් ගියාලු. මාධ්‍යයෙනුත් දිගටම දොස් කියන්න ගත්තා...

ඉතින් මේව ගණන් නොගෙන කාලයක් බලන් හිටපු පරණ ලොකු තැනගෙ කස්ටිය පස්සෙ මේ දේසපාලුතුමාට නීතිමය පාඩමක් උගන්නන්න තීන්දු කළාලු.

ඒ අනුව එයා මැතිඇමැතිකම් කළ දවස්වල ගත්ත දේපොළ ඉඩකඩම්වල ඔප්පු තිරප්පු එක්රුස් කළා කියල ආරංචියි. ගොඩනැගිලි, ව්‍යාපාර විතරක් නෙවෙයි මහ විසාල පෙළේ ඉඩම් එහෙමත් මෙයාට තියනවය කියල හොයාගෙන මේ දේපොළ මිලට ගන්න සල්ලි ලැබුණ හැටි දන්න මෙයත් එක්ක තරහ කැලණිය කිට්ටුව ඉන්න කවුන්සිල් මැම්බර් කෙනෙක් මේ තොරතුරැ සේරම රුස්කරල ගෙනත් දුන්න කියලත් කියනවා.

ඉතින් මේ තොරතුරැත් අරන් අද හෙටම දෙතුන් දෙනෙක් අල්ලස් දූසනේ කස්ටියට මුන්නැහේගෙ අතීත කෙරැවාව හොයන්න කියල පැමිණිල්ලක් දාන්නලු යන්නෙ. ඒක කරන්නෙ එකට එක කිරීමක් හැටියටය කියලත් ආරංචියි.


Share on Google Plus