ඇමති අකිල යුනෙස්කෝ විධායක සභාවට - Info Sri Lanka News | Sinhala

ඇමති අකිල යුනෙස්කෝ විධායක සභාවටයුනෙස්කෝ මහ සමුළුවේ විධායක මණ්ඩලය සඳහා තරග කළ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන යුනෙස්කෝ විධායක මණ්ඩලයට තේරීපත් වී තිබේ.

රටවල් 149 ක නියෝජිතයන් මේ සඳහා සහභාගී වී තිබෙන අතර, එහිදී 80% ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන අකිල විරාජ් මහතා එම තනතුරට පත්වී ඇත.Share on Google Plus