විමල්, සෝමවංශ එක්ක දීග යයි.


පළාත් පාලන ඡන්දයට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙහි පක්ෂ 10ක් හා සෝමවංශ අමරසිංහ එක් කරගෙන වෙනම පෙරමුණකින් එන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් විරවංශ කියයි.


Powered by Blogger.