වජිර ඇවන්ගාඩ්වලින් ලොකු කුට්ටියක් අරගෙන - රන්ජන් බෑ කියලා. - Info Sri Lanka News | Sinhala

වජිර ඇවන්ගාඩ්වලින් ලොකු කුට්ටියක් අරගෙන - රන්ජන් බෑ කියලා.


ඇවන්ගාර්ඩ් වංචාව සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදුවූ කරුණු දැක්වීමේදී එම සමාගමට පක්ෂපාතීව කරුණු දැක්වීම සදහා අවශ්‍ය මූලික දත්ත වජිර අබේගුණවර්ධන විසින් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇමැතිවරුන්ට ලබාදී ඇතැයි මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

එහිදී රන්ජන් රාමනායක විසින් එකී දත්තයන් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් වජිර අබේගුණවර්ධනයට පවසා ඇත්තේ තමා කිසි විටකත් දූෂිතයන් රැකීමට ඉදිරිපත් නොවන බවත් ඒ නිසා තමාට මේ කරුණුවලට අදාළව පාර්ලිමේන්තුවේ කරුණු දැක්විය නොහැකි බවද සදහන් කොට ඇත.

කෙසේ නමුත් ඇමැති නලින් බණ්ඩාර අදාළ කරුණු දැක්වීමට පසුව සදහන් කොට ඇත්තේ තමා මෙම කරුණු ඇවන්ගාර්ඩ් සිද්ධියට පක්ෂපාත වන බවට කිසිවක් නොදන්නා බැවින් එකී කරුණු දැක්වීමට සිදුකළ බවයි.

කෙසේ නමුත් මෙම කරුණු දැක්වීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවේදී එක් වූ මෙම පිරිස තිලක් මාරපන විසින් ඇවන්ගාර්ඩ් සමාගමෙන් මිලියන 25කට අධික මුදලක් ලබාගෙන ඇති බවට තොරතුරු හෙළිදරව් වන බවද සදහන් කොට ඇත.

-Independent.lk ඇසුරිණි.


Share on Google Plus