තිස්ස පෙරළියකට සැරසේ.


එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු මහලේකම් තිස්ස අත්තානයක මහතා මහනායක හිමිවරුන් හමුවී තම අනාගත දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර තිබේ. අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ අනුනායක වෙඬරුවේ උපාලි නාහිමිපාණන් වහන්සේ සහ රාමඤ්ඤ නිකායේ මහානායක නාපාන ප්‍රේමසිරි නාහිමිපාණන් වහන්සේ හමුවේ අත්තනායක මහතා සාකච්ඡා පවත්වා තිබේ.

තම අනාගත දේශපාල ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්දයෙන් උන්වහන්සේලා දැනුවත් කර ඇති අතර ඒ සඳහා ආශීර්වාද ලබාගෙන තිබේ. එසේම රටේ වත්මන් දේශපාලන තත්වය සම්බන්ධයෙන් ද සාකච්ඡා කර ඇත.

Share on Google Plus