සෝභිත හිමි නිරුවත් කරන්නට ගිය යසනාත් තමන් නිරුවත්වූ බව පිළිගනී. - Info Sri Lanka News | Sinhala

සෝභිත හිමි නිරුවත් කරන්නට ගිය යසනාත් තමන් නිරුවත්වූ බව පිළිගනී.


අපවත්වී වදාළ පූජ්‍ය මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමියන්ට අපහාස වන අයුරින් තම ෆේස්බුක් ගිණුමෙහි සටහනක් තැබූ, ප්‍ර‍වීණ ගීතරචක වෛද්‍ය යසනාත් ධම්මික බණ්ඩාර “සමා අවසර හිමියනි“ යන මැයෙන් තවත් දිගු සටහනක් තබා තිබෙනවා.

එම සටහනට දක්වා ඇති ප්‍ර‍තිචාරයකට ප්‍ර‍තිචාර දක්වමින් “ සමහර තැන්වලදී කෙනෙක් නිරුවත් කරන්න ගියාම තමනුත් නිරුවත් වෙනවා“ යනුවෙන් සටහනක් තබා තිබෙනවා.

010203


05

Share on Google Plus