රෝසිගෙ පෙත්සම කල් යයි.


පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයින් ලබාගත් මනාප ඡන්ද යළි ගණන් කරන ලෙස ඉල්ලා හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සහ හිටපු  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී රෝසි සේනානායක මහත්මිය ගොනුකළ මූලික අයිතිවාසිකම්  පෙත්සම  ලබන පෙබරවාරි 23 වැනිදා නැවත සලකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (30) තීන්දු කළේය .

කොළඹ ඡන්ද යළි ගණන් කරන්නැයි, ඉල්ලා
හිටපු අමාත්‍යවරියක වන රෝසි සේනානායක මහත්මිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම පෙත්සම චන්ද්‍රා ඒකනායක, සිසිර ද ආබෘා සහ අනිල් ගුණරත්න යන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ත්‍රිපුද්ගල  විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ අද (30) කැඳවිණි.

Share on Google Plus