අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිංගප්පුරුවට.


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද උදෑසන සිංගප්පූරුව බලා නික්මුණා.

ඒ පෞද්ගලික සංචාරයක් සඳහායි.

කෙසේ නමුත් ලබන සදුදා හෝ ඉරිදා අග්‍රාමාත්‍යවරයා නැවත දිවයිනට පැමිණෙනු ඇත.

Powered by Blogger.