අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිංගප්පුරුවට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිංගප්පුරුවට.


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද උදෑසන සිංගප්පූරුව බලා නික්මුණා.

ඒ පෞද්ගලික සංචාරයක් සඳහායි.

කෙසේ නමුත් ලබන සදුදා හෝ ඉරිදා අග්‍රාමාත්‍යවරයා නැවත දිවයිනට පැමිණෙනු ඇත.

Share on Google Plus