රනිල් මැති-ඇමැති පැමිණීම අනිවාර්ය කරයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

රනිල් මැති-ඇමැති පැමිණීම අනිවාර්ය කරයි.


මෙවර අය - වැයෙන් විදෙස් ආයෝජන වැඩි කර ගැනීමට සහ සංවර්ධනය සඳහා වැඩිපුර මුදල් වෙන් කිරීමට යහපාලන ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇත.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මධ්‍යකාලීන සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ පදනම් කරගෙන මෙවර අය - වැය ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂිතය.

එසේම දින 100 වැඩසටහන මඟින් රජයෙන් දුන් සහන ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මක කරමින් ආයෝජන අවස්ථා වැඩි කිරීමේ අරමුණින් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා මුදල් යෙදවීමට වැඩි අවස්ථාවක් මෙවර අය - වැයෙන් ලබා දීමට නියමිත බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. අය - වැය විවාදය පැවැත්වෙන කාලයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ රැඳී සිටින්නැයි ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

Share on Google Plus