රන්ජන්ගෙන් හරීන්ට උත්තරයක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

රන්ජන්ගෙන් හරීන්ට උත්තරයක්.


ආන්දෝලනාත්මක ඇවන්ගාඩ් ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පෙරමුණ තුළ මෙන්ම සන්ධානය තුළත් ඇතිවී තිබෙන ප්‍රහාරයන් තවදුරටත් උත්සන්න කෙරෙන ප්‍රකාශයක් නියෝජ්‍ය ඇමති රංජන් රාමනායක මහතා විසින් සිදු කර අතිබේ.Share on Google Plus