රාජපක්ෂ කල්ලිය පාර්ලිමේන්තුව අවුල් කිරීමේ උත්සාහයක. - Info Sri Lanka News | Sinhala

රාජපක්ෂ කල්ලිය පාර්ලිමේන්තුව අවුල් කිරීමේ උත්සාහයක.


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ රාජපක්ෂ පිල නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තු කටයුතුවලට බාධා කිරීමට සැරසෙන බව වාර්තා වේ.

පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී රාජපක්ෂ පිල නියෝජනය කරන රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් සොයිසා ප්‍රකාශ කර සිටියේ අයවැය විවාදයේදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ අයට කතා කිරීමට අවස්ථාව ලබා නොදෙන්නේ නම් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝගයන්ට පිටින් ගොස් කටයුතු කිරීමටත් මුලාසනයේ අණ නොතකා කටයුතු කිරීමටත් සූදානම් බවය.

මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තුවේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නමින් පෙනී සිටින රාජපක්ෂ පිළේ සාමාජිකයින්ට අයවැය විවාදයේදී කාලය වෙන් කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මගිනි. පාර්ලිමේන්තුව තුළ තමන්ට කතා කිරීමට ලබා දෙන කාලය ප්‍රමාණවත් නොවන බවට ප්‍රකාශ කරමින් ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තු කටයුතුවලට බාධා කිරීම මෙම කණ්ඩායමේ උත්සාහය බව අනුමාන කෙරේ.

Share on Google Plus