නදීෂාගේ පෙම්වතා? - Info Sri Lanka News | Sinhala

නදීෂාගේ පෙම්වතා?


නදීෂා හේමමාලි මේ දවස්වල 'මල් කැකුළක් ඉකි බින්දා' කියන ඩී.වී.ඩී. චිත්‍රපටයේ රඟපාන බව  මාධ්‍යට කියලා තිබුණා.


ඒ වගේම නදීෂා හේමමාලිට ආදරය කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවා කියලත් ආරංචියක් තිබෙනවා.


එයාගේ නමට අකුරු තුනක් තිබෙන බවත් කලාවට සහ දේශපාලනයට ඔහු සම්බන්ධ බවත් නදීෂා කියලා තිබෙනවා.


ජනප්‍රිය චරිතයක් වන පෙම්වතා සමග කසාද බඳින දවස නම් නදීෂා හරියට කියන්නේ  නැහැ.


නදීෂාට ආදරය කරන අකුරු තුනක් තිබෙන නමක් ඇති කලාවට සහ දේශපාලනයට සම්බන්ධ පුද්ගලයා කවුද?.. ඒක දන්නේ නදීෂාම තමයි.


Share on Google Plus