මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ කෝටි ගාණක වංචාවක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ කෝටි ගාණක වංචාවක්.


හෝමාගම දියගම හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා නමින් ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකිරීමේදී සිදුවී ඇතැයි කියන රුපියල් කෝටි 10කට අධික මූල්‍ය වංචාවක් පිළිබඳව මහින්ද රාජපක්‍ෂ සංවර්ධන පදනමේ සභාපතිව සිටි මුෂ්ටාෆ් සාලි මොහොමඩ් මහතාගෙන් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය ප්‍රශ්න කොට ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගෙන තිබේ.

පොලිස් මූලස්ථානයේ උසස් පොලිස් නිලධාරියකු සඳහන් කෙළේ එම ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකිරීමේදී විවිධ රාජ්‍ය ආයතන සහ පෞද්ගලික ආයතනවලින් මුදල් පරිත්‍යාග ලැබී ඒවා අවභාවිත කර ඇති බවට පැමිණිලි ලැබී ඇති බවයි. එම සංවර්ධන පදනමේ සභාපතිවරයාගෙන් පසුගිය සතියේ ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇති අතර එම සභාපතිවරයාට පෙර එහි සභාපති ධුරය දැරූ ලලිත් වීරතුංග මහතාගෙන් පසුගිය 02 දිනත් එහි සාමාජිකයකුව සිටි ගාමිණී සෙනරත් මහතාගෙන් පසුගිය ඔක්තෝබර් 31 දිනත් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇති බවද එම උසස් පොලිස් නිලධාරියා පැවසීය.

Share on Google Plus