බස් නිසා මහින්ද කම්බස්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

බස් නිසා මහින්ද කම්බස්.


හිටපු ජනාධිපති පා.ම. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු 7 දෙනෙකුට අධිකරණයෙන් සිතාසි නිකුත්කර තිබේ.

ඒ පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේදී ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයෙන් ලබාගත් බස්රථ සඳහා මුදල් නොගෙවීම සම්බන්දයෙනි.

Share on Google Plus