ගෝඨා බේරාගන්න බොරු සාක්ෂි දීලා.


බරපතල වංචා දූෂණ විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අසත්‍ය ප්‍රකාශ ලබා දුන්නේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂා කිරීමට බව රක්නා ලංකා සමාගමේ හිටපු සාමාන්‍යාධිකාරී විශ්‍රාමික ජනරාල් ගාමිණී බණ්ඩාර ජයසුන්දර මහතා එම කොමිසම හමුවේ පවසා තිබේ.

එසේම ඔහු තමා වැරැද්දක් කළ බවත් පිලිගෙන තිබේ. 

බරපතල වංචා දූෂණ විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසම ඉදිරිපිට බොරු සාක්කි දුන්නැයි රක්නා ලංකා සමාගමේ හිටපු සාමාන්‍යාධිකාරී විශ්‍රාමික ජනරාල් ගාමිණී බණ්ඩාර ජයසුන්දරට එරෙහිව කොමිසම කුරුඳුවත්ත පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබුනි.

Share on Google Plus