වැරදිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට යන දිනේෂ්ට වෙන වැඩේ... - Info Sri Lanka News | Sinhala

වැරදිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට යන දිනේෂ්ට වෙන වැඩේ...


අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතාගේ නමින් පවත්වාගෙන යන ඩිලාන් පෙරේරා පදනමට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයෙන් මුදල් වෙන්කරගෙන පොසොන් කලාප වැඩසටහනක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් විෂය භාර ඇමතිවරිය විසින් පිළිතුරුක් ලබා දෙන අවස්ථාවේ ඇමතිවරයාගේ නම සඳහන් කිරීම වැරදි බව කියමින් එම තොරතුරු සභාව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම වැලැක්වීමට මහින්ද පිල නියෝජනය කරන දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා උත්සාහ දැරීය.

කෙසේ නමුත් එම අවස්ථාවේදී විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අනුර දිසානායක මහතා පවසා සිටියේ එම නම මන්ත්‍රීවරයාගේ නොව පදනමේ නම බැවින් නම ප්‍රකාශ කිරීමේ වරදක් නැති බවයි.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා ඊට විරුද්ධ වූ නමුත් කතානායකවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ සෘජුව මන්ත්‍රීවරයාගේ නම කීමට නොහැකි නමුත් පදනම් වැනි දෑ සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් සඳහන් වුවද එය මන්ත්‍රීවරයාගේ නම ලෙස නොගැනෙන බවය.

තමන් එල්බ සිටි මතය වැරදි බව අවබෝධ වූ දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා පසුව නිෂ්ශබ්ද විය.Share on Google Plus