වත්මන් රජයේ මංගල අයවැයෙන් අනවශ්‍ය වියදම් කපා දැමේ.


2016 වසර සඳහා වන අයවැය හෙට (20) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

එය වත්මන්  රජයේ මංගල අයවැයයි. පස්වරු 2 ට අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නේ මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා විසින්. 

අනවශ්‍ය වියදම් කපා දමා ජනතාවට සහන සැළසීම මෙවර අයවැය යෝජනාවලියෙන් අපේක්ෂා කරන බව මුදල් අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

2016 වසරේ අයවැය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමක් හෙට පෙරවරු 9.30 ට පැවැත්වීමට නියමිතයි. 


Share on Google Plus