බන්දුලගේ ඉල්ලීම මැති සබයෙන් ඉවතට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

බන්දුලගේ ඉල්ලීම මැති සබයෙන් ඉවතට.


අයවැයෙන් අධ්‍යාපනය සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල පිළිගත නොහැකි බැවින් එය නිවැරදි කරන ලෙසත් ඒ පිළිබඳව කල් තැබීමේ විවාදයක් ලබාදෙන ලෙසත් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා කළ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප වුණා. 

නියෝග 17 එක යටතේ බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා මෙම යෝජනාව අද පෙරවරුවේ සභාවට ඉදිරිපත් කළ අතර, ඊට අදාළව කරන ලද ඉල්ලීම් ලබාදිය නොහැකි බවයි මුලසුනේ සිටි නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා ප්‍රකාශ කළේ. 

කෙසේ වෙතත් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා මෙම ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමත් සමඟ පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිවුණා.


Share on Google Plus