ඇ.ඩො මිලියන 48 ක දියමන්තියක් ළමයෙකුට දීලා.


වටිනා දියමන්තිය අවුරුදු 7ක් වයසැති සිය දියණියට ලබාදීමේ පුවතක් වාර්තා වෙනවා.

2009 වසරේදී ද ඔහු විසින් සිය දියණියට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 9 යි දශම 5 ක් වටිනා නිල් පැහැති දියමන්තියක් මෙලෙසම තෑගි කර තිබෙනවා.

ජිනීවා හි පැවති වෙන්දේසියකදී කැරට් 12 යි දශම 3 ක නිල් පැහැති දියමන්තියක් වාර්තාගත මිලකට වෙන්දේසි වී තිබුණා. එය මිලදී ගෙන ඇත්තේ හොංකොං හි දානපති ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින්. ඒ, අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 48 යි දශම 4 ක මුදලකටයි.

එම වටිනා දියමන්තියයි ඔහු විසින් සිය දියණියට ලබා දීමට තීරණය කර ඇත්තේ.

_86641186_ce2eb7bf-6972-4904-ba1f-0aa016b94226 _86641246_8107afa5-11bd-470a-aaf0-1822ecd24699 _86641248_8ab17b71-13ef-4369-810e-1a4dbf08184d


Share on Google Plus