විධායක ජනපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය


විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය අහෝසි කිරීමේ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ජනාධිපති මෛති‍්‍රපාල සිරිසේන මහතායි.

නව මැතිවරණ ක‍්‍රමයක් සඳහාද මෙමගින් යෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.


Powered by Blogger.