විධායක ජනපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය - Info Sri Lanka News | Sinhala

විධායක ජනපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය


විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය අහෝසි කිරීමේ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ජනාධිපති මෛති‍්‍රපාල සිරිසේන මහතායි.

නව මැතිවරණ ක‍්‍රමයක් සඳහාද මෙමගින් යෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.


Share on Google Plus