බන්දුල පද්මකුමාර ස්වර්ණවාහිනියෙන් මි.200 ඉල්ලයි.


ප‍්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී බන්දුල පද්මකුමාර මහතා විසින් ස්වර්ණවාහිනියෙන් රුපියල් මිලියන 200ක් ඉල්ලා අද (24) කොළඹ වාණිජ මහ අධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු කර තිබේ.

 ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාවේ මුල් පිටුවේ නිර්මාණ අයිතිය ඉල්ලමින් හා හේතුවක් නොදන්වා හදිසියේම තමාම ඉවත් කිරීම නිසා සිදු වූ පාඩුව සහ කීර්ති නාමයට සිදු වූ හානිය වෙනුවෙන් මෙසේ වන්දි ඉල්ලා ඇතැයි වාර්තා වේ.

වසර 12 ක් තිස්සේ ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාවේ මුල් පිටුව මෙහෙයවනු ලැබුවේ බන්දුල පද්මකුමාරයන් විසිනි.

බන්දුල පද්මකුමාර වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතිඥ එම්. යූ. එම්. අලි සබ්රි, නීතිඥෂෙහානි අල්විස් සහ නීතිඥ ලසන්ත තිරනාගම යන අය පෙනී සිටිති. ලේඛණගත නීතිඥවරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ නීතිඥ සනත් විජේවර්ධන මහතාය.

Share on Google Plus