මානව හිමිකම් ගැන මොර දුන් මහින්ද විවාදය මගහරී. (Video)


මේ දිනවල පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වූ ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසම විසින් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය පා.ම. මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් මගහැර තිබේ.

අද (23) දින මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාට විනාඩි 15ක කාලයක් විවාදය සඳහා වෙන් කර තිබියදී ඔහු සභාවට නොපැමිණීම කාගේත් අවධානයට ලක්විය. ඔහු නොපැමිණෙන බව සභාවට දන්වා සිටියේ ඩලස් අලහප්පෙරුම මන්ත්‍රීවරයාය.

මෙම මානව හිමිකම් යෝජනාව පිළිබඳව කිහිප වතාවක් නිවේදන පමණක් නිකුත් කළ මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා දැඩි විවේචනයක්ද එල්ල කළේය. එහෙත් පාර්ලිමේන්තුවේදී සිය අදහස් පළ කිරීමට නොපැමිණීම ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලඥයකුට නොගැලපෙන ක්‍රියාවක් බව දේශපාලන විචාරකයින් පෙන්වා දෙයි.Powered by Blogger.