මන්ත්‍රි උපාලි කොඩිකාර අත්අඩංගුවට.


බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රි උපාලි කොඩිකාර මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, පසුගියදා බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශලා පරිශ්‍රයේදි පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ රාජකාරියට බාධා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගත් බව ය.

Powered by Blogger.