හඩ්ඩාගේ ගොට්ටෙක් SLBC මහ පුටුවකට? - Info Sri Lanka News | Sinhala

හඩ්ඩාගේ ගොට්ටෙක් SLBC මහ පුටුවකට?


ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති හඩ්සන් සමරසිංහ මහතා මෙහෙයවූ “රට යන අත” වැඩසටහනට සම්මාදම්ව සිටි ටී.ඩී.කේ.ජයන්ත මහතා ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කිරීමේ සැලැසුමක් ඇතැයි වාර්තා වේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයට සම්බන්ධ අයකුගේ උත්සාහයක් මත ජයන්ත මහතා අදාල තනතුරට පත් කිරීමට සැලැසුම් කර ඇතැයිද පැවසේ.

කෙසේවුවද රට ටන අත වැඩසටහනකදී ටී.ඩී.කේ.ජයන්ත මහතා පසුගිය ජනපතිවරණ සමයේදී විවේචනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ඇත්තෙකු බවද වාර්තා වේ.


-SLM

Share on Google Plus