සෝමවංශ සීනුව අතේ ගහයි.


පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟ ඒකාබද්ධ වී තරග කිරීමට තම පක්ෂය තීරණය කර ඇතැයි ජනතා සේවක පක්ෂයේ නායක සෝමවංශ අමරසිංහ මහතා පවසා ඇත.

ඒ මහතා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු නායකයාය.


Powered by Blogger.