ජනපති මාධ්‍ය අංශය දෙදරයි - ඔෂල හේරත් ඉවතට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ජනපති මාධ්‍ය අංශය දෙදරයි - ඔෂල හේරත් ඉවතට.


ජනාධිපති කාර්යාලයේ නව මාධ්‍ය අංශයේ ප්‍රධානීයා ලෙස කටයුතු කල ඔෂල හේරත් මහතා එම තනතුරින් ඉවත්වූ බවට තම ටුවිටර් ගිණුමේ සටහනක්න් තබමින් පවසයි.

කෙසේ නමුත් අදාළ ඉවත් වීමට හේතුව තවමත් වාර්තා නොවන අතර ජනාධිපති කාර්යාලය ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ ඒ මහතා අදාළ තනතුරින් ඉවත් කරන ලද බවටයි.

Share on Google Plus