ලංකා පුත්‍ර බැංකුවට පොලු තැබූ අයට නඩු


දේශපාලන බලපෑම් මත පසුගිය ආණ්ඩුව ලබා දුන් රුපියල් මිලියන දෙදහසක ණය නැවත ගෙවීම් පැහැර හැර සිටින ණයලාභී පුද්ගලයන්ට හා ආයතන එකොළහකට එරෙහිව නඩු පැවරූ බව ලංකා පුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය. ඇපකර පවා නොමැතිව මෙම ණය මුදල් ලබාදී තිබෙන බව ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

අයවීමට තිබෙන ලොකුම ණය මුදල රුපියල් මිලියන පන්සිය අසූවකි. මෙම ණය මුදල බැංකුව ලබාදී ඇත්තේ මුදල් අමාත්‍යංශයේ එවකට හිටපු නිලධාරියෙකුගේ බලපෑමකට බව ද හෙළිදරව් වී තිබේ. තවද පසුගිය ආණ්ඩුවේ මැති ඇමැතිවරුන්ගේ බලපෑම් මත ණය මුදල් විශාල ලෙස ලබාදී තිබෙන බව විමර්ශනවලදී හෙළිවී තිබේ.

-Dinamina

Share on Google Plus