සරත් අමුණුගමටත් කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරයක්.


එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා මීට ටික වේලාවකට පෙර කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු ලෙස ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය. 

ඔහු පත්කර ඇත්තේ විශේෂ ව්‍යාපෘති පිළිබඳ කැබිනට් ඇමතිවරයා ලෙසයි.


මෙම දිවුරුම් දීමේ අවස්ථාව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි. 

Share on Google Plus