දිනේෂ් සෙංකෝලය උස්සයි - මැතිසබෙන් සමාව ඉල්ලයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

දිනේෂ් සෙංකෝලය උස්සයි - මැතිසබෙන් සමාව ඉල්ලයි.


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අද(22)පාර්ලිමේන්තුවේ දී සෙංකෝලය රැගෙන යෑමට උත්සාහ දරා  තිබෙනවා. 

මහින්ද සමරසිංහ මහතාගේ කථාවෙන් පසු ඩී.ඇම්.ස්වාමිනාදන් මහතාට කථා කිරීමේ අවස්ථාව ලැබුණු අතර එහිදී  දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසා සිටියේ විමල් වීරවංශ මහතාට කතාකිරීමේ අවස්ථාව හිමිවිය යුතු බවයි.

මූලාසනයේ සිටි මුජිබර් රහුමන් මහතා තමාට ලැබුණු ලැයිස්තුව අනුව කථා කිරීමේ අවස්ථාව දෙන බව එහිදී සඳහන් කළ අතර විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු කෑ කෝ ගසමින් ඊට විරෝධය පළ කළා. 

පසුව දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සෙංකෝලය රැගෙන යෑමට කටයුතු කළ අතර නියෝජ්‍ය වේත්‍රධාරී සභාව මැදට ගොස් සෙන්කෝලය යළි ගුණවර්ධන මහතාගෙන් ලබා ගනු ලැබුවා. 

පාර්ලිමේන්තුව විනාඩි 10කට කල් තබනු ලැබූ අතර යළිත් රැස්වීමෙන් පසු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඒ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවෙන් සමාව අයැද සිටියා.


Share on Google Plus