චන්නටත් නටපු නැටුම් වමාරන්න වෙයි.


ජනප්‍රිය නර්තන ශිල්පි යුවළක් වන චන්න හා උපුලි විජේවර්ධන ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම ගැනීම මහා පරිමාන වංචා හා විමර්ශන ජනපති කොමිසම හමුවට කැඳවීය.

හම්බන්තොට වරාය විවෘත කිරීමේ උත්සවයේදි සිදු බව කියන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුහු අද (22දා) ජනපති කොමිසමට කැඳවා තිබේ.


Share on Google Plus