ඇතැම් මාධ්‍ය ඇවන්ගාඩ් එකෙන් සල්ලි අරගෙන. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ඇතැම් මාධ්‍ය ඇවන්ගාඩ් එකෙන් සල්ලි අරගෙන.


ඇවන්ගාඩ් මුදල්වලට ඇතැම් මාධ්‍ය ආයතන හා වෙබ් අඩවි මිලදී ගැනීමට හැකිවීම හේතුවෙන් තමා පාර්ලිමේන්තුවේ කළ ඇවන්ගාඩ් ගනුදෙනුව පිළිබඳ හෙළිදරව්ව බොහෝ මාධ්‍යවල පළ නොවූ බව විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසයි.

එම ගනුදෙනුව පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ හෙළිදරව්ව ඇතැම් මාධ්‍යවල ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය බවට පත්වීමටත් ඇතැම් මාධ්‍යවල අඟලක තීරුවක්වත් නොලැබී යෑමටත් යම් මැදිහත්වීමක් තිබිය යුතු යැයි පැහැදිලිවම පෙනෙන බව දිසානායක මහතා කීවේය.

එමෙන්ම ඇවන්ගාඩ් මුදල්වලට මාධ්‍ය ආයතන මෙන්ම මාධ්‍යවේදීන්, විකල්ප යැයි කියාගන්නා වෙබ් අඩවි, රැඩිකල් යැයි කියාගන්නා වෙබ් ජාලවල සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇතැයිද එසේ නොවුණේ නම් තමා කළ හෙළිදරව්වට සියලු මාධ්‍යවලින් වටිනාකමක් දිය යුතු යැයිද හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේය.

"මම ඇවන්ගාඩ් ගනුදෙනුව ගැන පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ හෙළිදරව්ව වාර්තා කරලා තිබුණේ 'මව්බිම' පුවත්පතයි තවත් මාධ්‍ය එකක් දෙකක් විතරයි. මාධ්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් මේක වාර්තා කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ වගේම වෙබ් අඩවි විශාල ප්‍රමාණයකුත් මේක වාර්තා කරලා තිබුණෙත් නැහැ.

මේක මාධ්‍යවලින් කපන්න ඇවන්ගාඩ් මුදල් බරපතළ මැදිහත් වීමක් තිබෙනවා කියලා පැහැදිලිව පෙනෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ කතාව ප්‍රචාරය වෙන්න ඕනෑ. ඒ කතාවට වටිනාකමක් දෙන්න ඕනෑ. එහෙත් එහෙම වුණේ නැහැ. ඇවන්ගාඩ් මුදල්වලට මාධ්‍ය ආයතන හා මාධ්‍යවේදීන් විකල්ප යැයි කියාගන්නා වෙබ් අඩවි, රැඩිකල් යැයි කියාගන්නා වෙබ් ජාලවල් මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා මෙතැනින් පැහැදිලිව ඔප්පු වෙනවා."


Share on Google Plus