බොරලුගොඩ ඉන්න කැනහිලුන්. (Audio)


බොරලුගොඩ සිංහයා ලෙස එකල හැඳින්වූවේ පිලිප් ගුණවර්ධන මහතායි.

දැන් බොරලුගොඩ සිංහයන් නැති බවත් සිටින්නේ කැනහිලුන් බවත් පාර්ලිමේන්තුවෙන් අසන්න ලැබෙනවා.

අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ(22)එම ප්‍රකාශය කළේ බොරලුගොඩ සිංහයාගේ පරපුරෙන් පැවත එන දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ද සභාවේ සිටියදීමයි.

ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සෙන්කොලය රැගෙන යාමට උත්සහ කිරීම නිසා උණුසුම් තත්ත්වයක් ද ඇති විය.

විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රකාශය පහතින් ඇසිය හැකියි.

-NethFM

Share on Google Plus