'ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය දේශපාලනීකරණය වෙලා' - නව මාධ්‍ය අංශ ප්‍රධානීයා ඉවත්වීමට හේතු මෙන්න. - Info Sri Lanka News | Sinhala

'ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය දේශපාලනීකරණය වෙලා' - නව මාධ්‍ය අංශ ප්‍රධානීයා ඉවත්වීමට හේතු මෙන්න.


ජනාධිපති කාර්යාලයේ නව මාධ්‍ය අංශයේ ප්‍රධානීයා ලෙස කටයුතු කල ඔෂල හේරත් මහතා එම තනතුරින් ඉවත්වූ බවට අප ඊයේ දින වාර්තා කල අතර අදාළ ඉවත් වීමට හේතුව දක්වා අද දින ඒ මහතා අප වෙත කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් ඒවා තිබේ.

ඒ අනුව ඒ මහතා ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කල ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය අනුව ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීමට වීමට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය තුල ඇති පරිපාලන ගැටළු, සම්බන්ධීකරන දුර්වලතා සහ අභ්‍යන්තර දේශපාලනකරණීය වීම නිසා එහි කාර්යක්ෂකමතාවය බිඳ වැටී තිබීම යන සාධක දක්වා තිබේ.

කෙසේ නමුත් වර්තමාන ආණ්ඩුවේ බොහෝ ආයතන තුල මෙවැනි ගැටළු පවතින අතර ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයේ මෙම තත්වය උග්‍ර ලෙස පවතී. 

අදාළ ඉල්ලා අස්වීම පිළිගත් බවට ජනාධිපති අතිරේක ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කල ලිපිය පහතින්,
Share on Google Plus